Silna reprezentacja CAS "Żeglarz" odwiedziła Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Po twórczym pobycie w Muzeum udała się nad Wisłę gdzie uroczyście została utopiona nasza "casowa" Marzanna!!! 

Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!

Kliknij poniżej aby obejrzeć filmik z tego podniosłego wydarzenia :)