Zajęcia tai-chi wraz z nastaniem lata przeniosły się w plener na trawę nad zalewem Bagry.